AZ
EN
Media Consulting Services

NƏ EDİRİK

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR

Bizi əhatə edən iqtisadi, sosial və siyasi mühit mürəkkəbləşdikcə “PR” işinin əhəmiyyəti və çətinliyi də eyni dərəcədə artmaqdadır. Bu səbəbdən inkişaf etmiş ölkələrdə fəaliyyət göstərən iri qurumlar artıq ictimaiyyətlə əlaqələr işini bu sahədə peşəkar...

MEDİA MONİTORİNQ

Media monitorinq dedikdə, spesifik açar sözlər və mövzular üzrə media resurslarda yer alan informasiyanın müəyyən edilməsi, izlənilməsi, toplanmış nəticələrin analizi və saxlanılması başa düşülür. Əldə edilmiş nəticələr ictimaiyyətlə əlaqələr...

MARKETİNQ

Marketinq fəaliyyəti istənilən bir biznesin əsas tərkib hissələrindən biri olmaqla yanaşı, xüsusi səriştə, bilik və peşəkarlıq tələb edən bir fəaliyyətdir. Biznesinizin uğurla inkişaf etməsini təmin etmək üçün marketinq fəaliyyətinizi bizə etimad edə bilərsiniz. “Media Consulting...

ANALİTİK TƏHLİL

Media monitorinq ictimaiyyətlə əlaqələr işinin ən mühüm komponentlərindən biri olsa da, əldə olunan informasiya toplusu təhlil edilənə qədər yalnız xammal əhəmiyyəti daşıyır. Müəyyən zaman kəsiyi üzrə monitorinq yüzlərlə məlumatın tapılması ilə nəticələnir...

SMM

Yaşadığımız dünyanı sosial mediasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Statistikalara görə hazırda 3 milyarddan çox insan müxtəlif sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçib. Azərbaycanda bu göstərici 3 milyondan artıqdır. Bu rəqəmlər sosial platformaları ən böyük hədəf...

BİZNES MÜHİTİNİN MONİTORİNQİ

Hər bir qurumun fəaliyyət göstərdiyi mühitdə baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklər həmin qurumun fəaliyyətinə də pozitiv və ya neqativ formada təsir edə bilir. Məhz bu səbəbdən artıq bir çox təşkilatlar ictimaiyyətdə yalnız onlar barəsində danışılanların monitorinq...