AZ
EN
Media Consulting Services

XƏBƏR KÖŞƏSİ

YANVAR AYININ HESABATINA DAİR AÇIQLAMA

Media Consulting and Services  01-31 Yanvar 2018-ci il dövrü üzrə məlumatların ilkin hesabatını başa çatdırıb. Medianın əhatəsinə daxil olan məlumatlar media qrupu tərəfindən kəmiyyət, keyfiyyət, xarakter (tonallıq) və məzmun üzrə təhlil olunub, sektorlar üzrə şirkətlərin media aktivliyinin reytinqi hesablanıb.

MCS məlumatların hesabatına yekun vurub

MCS-in media monitorinq qrupu 01-30 noyabr 2017-ci il dövrü üzrə məlumatların hesabatına yekun vurub

Media monitorinq çətin və məsuliyyətli işdir

Ona görə də, mövcud vəziyyət media monitorinq xidməti göstərən təşkilatlar qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Qeyd edək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə öz nüfuzu haqqında düşünən hər bir  kommersiya, hökumət və qeyri hökumət təşkilatı media monitorinq xidmətindən istifadə edir.
1
2